Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť BRAVSON GROUP s.r.o., IČ: 08754284, IČ DPH: CZ08754284, so sídlom: Nová 445, 683 54 Otnice, okr. Vyškov, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele C, vložka 115275

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.liahneme.sk/

Pre poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických sobote pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR")


1. Spracovanie osobných údajov

1.1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej domluvy odovzdáte.

Z akého dôvodu
Kontaktujeme vás cez ne pre ďalší domluvu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Jedná sa o spracovaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovania o zmluve, resp. prevedenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviaže ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

1.2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov spoločnosti, fakturačná adresa, doručovacia adresa, vaša objednávka našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v objednávke vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej domluvy odovzdáte.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich dotazov.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Jedná sa o spracovaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenia zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodanie tovaru.

1.3. Newslettery (obchodné oznámenia)

Ak sa nám zapíšete do newsletteru alebo ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@liahneme.sk

1.4. Spracovanie osobných údajov v prípade registrácie používateľského účtu

Ak si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov spoločnosti, fakturačná adresa, doručovacia adresa, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej domluvy odovzdáte.

V užívateľskej účte budeme viesť aj vaše objednávky, doklady, zľavy a recenzie.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme vám mohli zriadiť administráciu používateľského účtu, poskytol vám pohodlnejšie nákupný zážitok, mohli ste mať ucelený prehľad o údajoch, ktoré o vás evidujeme.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Jedná sa o spracovaní na základe čl. 7 ods. 1 GDPR.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Údaje budeme používať pre vedenie vášho účtu a poskytovania služieb po dobu vášho využívania účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje zmažeme, ak účet nepoužijete dlhšie ako 10 rokov od posledného nákupu. Účet tiež môžete kedykoľvek deaktivovať (teda váš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať).


2. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

- prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (Shoptet a.s.)
- spoločnosti podieľajúce sa na expedíciu tovaru (Slovenská pošta, a.s., 123Kurier, s. r. o., odštěpný závod ČR, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Toptrans EU, a.s., Zaslať s.r.o.)
- spoločnosti podieľajúce sa na spracovanie platieb (Fio banka, a.s.)
- spoločnosť poskytujúca online komunikáciu (Smartsupp.com, s.r.o.)
- spoločnosť spracúvajúci účtovníctvo (AMVIA účetní kancelář s.r.o.)

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

- Google Ireland Limited
- Heureka Group a.s.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.


3. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme vymenovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovanie.

Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@liahneme.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 944 482 736.


4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovanie na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenaložia správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.


Tieto podmienky sú účinné od 7.10.2021