Reklamácia tovaru

Poučenie o práve na uplatnenie reklamácie

1. Obecná poučenie na uplatnenie reklamácie

1.1 Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

1.2 Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

1.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

1.4 Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie
A1 logo word   Formulár pre uplatnenie reklamácie

 


Čo robiť, ak zistíte poškodenie zásielky až po odchode dopravca?

  • SP SK- reklamáciu poškodenej zásielky uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia, a to na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Pri nenahlásanie škody do vyššie uvedenej doby sa vystavujete nebezpečenstvu zamietnutie reklamácie. Čo k reklamácii potrebujete? Kompletné balenie zásielky (aj s obalovým a výplňovým materiálom), faktúru k tovaru a doklad totožnosti - Občiansky preukaz. Pracovník Pošty s vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnenie nároku na náhradu škody a Vy musíte požiadať o kópiu zápisu reklamácie! Veľmi dôležité je v nároku na náhradu škody tiež uviesť, že ako adresát postupujete svoje práva na plnenie odosielateľovi. Ak by ste nepreviedli nárok na plnenie na odosielateľa (Liahneme.sk), tak by sme neboli schopní s Vami riešiť okamžitú reklamáciu. Akonáhle budete mať tovar reklamovaný vrátane kópie reklamačných dokumentov, prosím kontaktujte nás telefónnom čísle +421 944 482 736 alebo na email info@liahneme.sk a dohodneme sa na ďalšom postupe.
     
  • DPD SK- reklamáciu poškodenej zásielky uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia, a to priamo na Liahneme.sk. Pri nenahlásanie škody do vyššie uvedenej doby sa vystavujete nebezpečenstvu zamietnutie reklamácie. Čo k reklamácii potrebujete? Je nutné zaobstarať dostatočne preukazné fotografie poškodeného tovaru, vrátane vonkajšej krabice aj výplne a tiež vyplniť formulár pre uplatnenie reklamácie. Akonáhle budete mať pripravené potrebné podklady k reklamácii, pošlite nám ich prosím na email info@liahneme.sk. Pokiaľ chcete situáciu vyriešiť čo najrýchlejšie, informujte nás tiež telefonicky na +421 944 482 736. Budeme vás následne kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.