Reklamačný poriadok

Snažíme sa vdžy ku každej reklamácii pristupovať s maximálnou starostlivosťou, zodpovednosťou a vyriešiť ju v najkratšom možnom čase. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu. Ak máte nejaké otázky ohľadom reklamácie, neváhajte nás kontaktovať.

Ako postupovať v prípade reklamácie?

  1. Vždy sa snažíme situáciu riešiť, a preto nás prosím najskôr vždy informujte telefonicky alebo emailom vopred o reklamácii tovaru.

  2. V prípade reklamácie vyplňte A1 logo wordFormulár pre uplatnenie reklamácie, kde je potrebné doplniť všetky potrebné údaje vrátane podrobného opisu reklamované závady a dokument vytlačte a podpíšte. (K reklamácii môžete priložiť tiež foto či video)

  3. Formulár pre uplatnenie reklamácie a kópiu daňového dokladu vložte k tovaru, ktorý zabaľte tak, aby bolo bránené k poškodeniu výrobku pri preprave.

  4. Reklamáciu zašlite kompletnú (nie iba poškodenú časť) na našu adresu: BRAVSON GROUP s.r.o. - Liahneme.sk so sídlom Hovorany 835, 696 12 Hovorany, Česká republika.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výrobok do reklamácie odovzdajte čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovať všetky časti a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na overenie reklamovanej vady.

Vybavenie reklamácie

Po obdržaní Vašej reklamácie začína plynúť 30-dňová lehota na vyriešenie reklamácie. Počas tohto obdobia bude odborne posúdená Vaša reklamácia. Ak bude reklamácia oprávnená - zašleme vám opravený výrobok. V prípade, že už nebude možné tovar opraviť, zašleme Vám nový kus. Ak už rovnaký tovar nebude dostupný, vrátime Vám kúpnu cenu. V prípade, že by sa jednalo o neoprávnenú reklamáciu, bude Vám tovar zaslaný v rovnakom stave ako dorazil späť na Vašu adresu s vyrozumením v podobe reklamačného protokolu a popisom zisteného stavu.

Záručná lehota

Zo zákona môžete každý produkt do 2 rokov od jeho zakúpenia v prípade poruchy, ktorá na výrobku vznikla bez vášho zavinenia, reklamovať. Rovnako je tomu aj v našom internetovom obchode, pokiaľ nie je tovar zakúpený na firmu, kde sa záruka riadi podľa obchodného zákonníka Českej republiky a lehota záruky je 12 mesiacov.

Záručný list

Na uplatnenie reklamácie je potrebný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorá slúži ako reklamačný list.

Upozornenie

Záruku je možné uplatniť na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré nevznikli neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu alebo mechanickým poškodením.

Poškodenie pri nevhodnom používaní, nesprávnej manipulácii alebo úmyselné poškodenie nemožno brať ako nárok na reklamáciu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru.


A1 logo wordFormulár pre uplatnenie reklamácie