Ako ochrániť stromčeky pred okusom zveri?

V zimnom období sú stromčeky predmetom veľkého záujmu pre srnky, zajace a inej divokej zveri, majitelia sadov a lesov môžu často len trúchliť nad zvyškami, ktoré im po okuse zveri ostanú. Ochrana týchto stromčekov pred nenechavými návštevníkmi je teda kľúčovou úlohou, ale ako na to?
Ochranna stromčeka proti okusu zveri

Možnosti ochrany stromčekov pred okusom zveria 

Ak chcete zabrániť okusu vašich stromčekov, existujú tri základné metódy. Prvou možnosťou je celkové oplotenie celého sadu alebo lesa, čo však môže byť nákladné a pracné. Druhou možnosťou je individuálne oplotenie každého stromčeka, čo je ešte pracnejšie a finančne náročnejšie. Treťou a rýchlejšou možnosťou je využiť pachový ohradník, ktorý odplaší srnky, diviaky a ďalšiu divokú zver.

Na akej princípe pachový ohradník funguje?

Pachový ohradník alebo pachový odpudzovač zveri obsahuje silne aromatické látky, ktoré sú pre zver nepríjemné. Vďaka tomu sa zver vyhýba miestam, kde je tento ohradník aplikovaný. Pachový ohradník, ktorý je účinný proti srnkám, diviakom, danielom, zajacom a inej divokej zveri, môže byť používaný po celý rok a prinúti zver vyhľadať iné zdroje potravy. Táto metóda sa tiež často využíva poľovníkmi na zníženie nehôd na cestách.

Ako a kam umiestniť pachové ohradníky

Pachový ohradník proti srnkám je tekutina, ktorú treba aplikovať na určité nosiče aromatické látky. Postup je nasledujúci:

  1. Pripravte nosič pre pachovú látku, ako je napríklad hubka na riad alebo kus látky.
  2. V rukaviciach namočte hubku alebo látku do pachovej látky, aby sa nasýtila touto arómou.
  3. Pripevnite nosič pachovej látky na plotové stĺpiky alebo drevené latky, ideálne vo výške 0,5-1 m nad zemou.
  4. Umiestnite tieto nosiče do zeme okolo oblasti, ktorú chcete chrániť. Odporúča sa umiestniť ich v rozostupe 3-6 metrov, aby bol váš sad zabezpečený.

 

Pachový ohradník proti srnkám proti divocakum

Veríme, že použitie pachového ohradníka ako ochrany stromčekov proti okusu zverou prinesie úspech a umožní vám venovať sa radšej príjemnejším aktivitám ako odháňaniu zveri z vášho pozemku. Prajeme vám veľa šťastia.


SÚVISIACE PRODUKTY