Možnosti regulácie teploty a vlhkosti v liahni pre hydinu

Výber vhodnej liahne do Vašej domácnosti nie je len o možnostiach otáčania vajec v liahni alebo o výbave, ktorá Vám uľahčí kontrolu nastavenia teploty a vlhkosti, tak ako bolo popísané v predchádzajúcich článkoch. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní Vaše úspechy pri liahnutia je samostatné správne nastavenie teploty a vlhkosti vo vnútri inkubátora. Každý z týchto faktorov je však ovplyvňovaný svojím vlastným spôsobom, a preto si v dnešnom článku popíšeme danej možnosti a upresníme si aké sú optimálne hodnoty pre liahnutie rôznych druhov vodnej a hrabavej hydiny.

Vhodná teplota v liahni je dosiahnutá za pomoci elektrického ohrevného telesa, ktoré môže byť regulovateľné, ale tiež nemusí.

U liahní, ktoré majú fixné nastavenú teplotu už od výrobcu je potrebné brať do úvahy, že výrobca kalibroval hodnoty v modelových podmienkach a pri uvedení do prevádzky je nutné umiestniť liaheň do rovnaké klímy, aby boli nastavené hodnoty zhodné. V prípade, že zistíte, že teplota na meracom prístroji ukazuje nižšie hodnoty, než je potrebné pre inkubáciu hydiny, je nutné liaheň premiestniť do vhodnejšie prostredie alebo sa má zabezpečiť v prípade nižšej teploty v miestnosti lepšia izolácia liahne a pri vyššej teplote ochladení klímy v miestnosti napríklad pomocou chladného vzduchu z ventilátora.

Liahne, ktoré umožňujú reguláciu teploty ohrevného telesa majú výhody oproti predchádzajúcemu typu viz možné spomínané situácie, avšak pred uvedením do prevádzky je potrebnú teplotu v liahni najprv vždy nastaviť. V oboch typoch liahní vždy odporúčame vykonať kontrolný kalibráciu teploty na vajciach pomocou externého meracieho prístroja pre nastavenie vhodnej teploty a následnom dosiahnutie lepších výsledkov inkubácie.

Vlhkosť v liahni sa zabezpečuje za pomoci odparovanie vody zo spodného veka inkubátora, ktoré slúžia ako taká nádržka. Dostatočná vlhkosť sa teda zabezpečuje pravidelným dolievaním vody do vyhraničených priestorov viď inštrukcie od výrobcu v jednotlivých fázach inkubácie. Pri výbere liahne máte na výber z typu zariadenia, kde sa voda nalieva priamo dovnútra inkubátora alebo cez externý zásobník na vodu, ktorý cez kanáliky privádza potrebnú vodu dovnútra liahne. Komfortnejšie varianta je v tomto prípade dolievanie vody cez externý nádržku, pretože nie je potrebné otvárať liaheň a stačí pohodlne len doplniť vodu do vonkajšieho zásobníka. Niektorí chovatelia však preferujú priame dolievanie vody do spodného veka inkubátora, keďže počas tejto fázy súbežne liaheň vyvetrajú od vzniknutého kysličníka uhličitého a privedú dovnútra čerstvý kyslík, ktorý je potrebný pre správnu inkubáciu. Výber v tomto prípade je teda čisto na Vašom rozhodnutí, aký typ preferujete.

Dôležité je pre Vás teda pri Vašom liahnutie vždy udržiavať správnu teplotu, ktorá je zásadná v priebehu celej inkubácie a súčasne sa snažiť dosahovať optimálnej vlhkosti v inkubátore, aby ste uspeli. Pre lepšiu orientáciu môžete vychádzať z nižšie uvedenej tabuľky, ktorá špecifikuje optimálne nastavenie teploty a vlhkosti vo vnútri liahne v priebehu inkubácie u rôznych druhov hydiny, avšak vždy by ste sa mali prvotne riadiť inštrukciami výrobcu liahne, ktorú využívate.

Tabuľka teploty a vlhkosti pri liahnutia

SÚVISIACI TOVAR