Revolučné výhrievacie káble a ich využitie

Každý chovateľ sa s tým v zime stretol, že mu zamrzla voda v napájačke alebo mu potrhalo vodovodné potrubie. Nie je to nič neobvyklé a deje sa to každú zimu. A tiež každú zimu vznikajú ďalšie podomácke nápady, ako napájačky rozmraziť. Niektoré nápady sú finančne menej náročné a za niektoré si priplatíme, aby sme vo výsledku zistili, že zamrznutá voda je tam aj naďalej. Ale ide to aj ľahšie, tak sa na to poďme pozrieť. 

potrubia-zamrznutý-kábel

Čo sú vyhrievacie káble? 

Vyhrievací kábel je naozaj jednoduché zariadenie, ktoré je možné využiť na rozmrznutie vody v napájačke alebo v potrubí. Na trhu sú rôzne druhy vyhrievacích káblov, napríklad vyhrievacie káble do napájačiek s nerezovým opletením vyhrievacieho telesa, alebo vyhrievacie káble s termostatom, alebo vyhrievacie káble na potrubie. Každý vyhrievací kábel sa skladá z vyhrievacieho telesa, ktoré je chránené proti vode ochranným obalom az napájacieho kábla. Potom je možné vyberať vyhrievacie káble s termostatom alebo bez. vyhrievací kábel využíva tepelnú vodivosť povrchov, alebo kvapalín ako je voda. Ponorením kábla do vody, alebo pripevnením na kovové potrubie sa dosiahne tepelná vodivosť a zamedzí sa tým zamŕzaniu vody. 

Aké druhy vyhrievacích káblov poznáme? 

V chovoch zvierat sa najčastejšie stretávame s dvoma problémami - zamrznuté napájačky a zamrznuté vodovodné potrubie. Podľa toho tiež delíme vyhrievacie káble. Poďme sa bližšie pozrieť na rozdiely: 

  • Vyhrievací kábel do napájačky - je najčastejšie využívaným a najjednoduchším spôsobom ako predísť zamrznutiu napájačky. Tieto vyhrievacie káble sú určené na ponorenie priamo do vody, preto majú ochranný obal okolo vyhrievacieho telesa odolný voči vode a zmenám teplôt. Najčastejšie sa využívajú nerezové opletenie vyhrievacieho kábla, aby sa tiež zvýšila tepelná vodivosť. 
  • Vyhrievacie káble na potrubie - sa používajú najčastejšie na vodovodné potrubia, ktoré nie sú chránené pred mrazom. Kábel sa umiestňuje zo spodnej strany potrubia a môže sa dodatočne zaizolovať alebo prelepiť vodivou páskou, pokiaľ ho chceme pripevniť na plastové potrubie. 


Ako si vybrať správny vyhrievací kábel do napájačky? 

Túto otázku riešime najčastejšie: Aký kábel vybrať do 10 litrovej napájačky a aký nám postačí do 2 litrovej? Tieto otázky nie je jednoduché zodpovedať, pretože sa vyskytuje mnoho premenných, ktoré nám môžu výber ťažkosť. Je nutné počítať s teplotou prostredia, množstvom vody a výkonom vyhrievacieho kábla. Všeobecne platí pravidlo: 

Čím väčšie mrazy a čím väčší objem napájačky = tým väčší výkon musí vyhrievací kábel mať!

Preto je vhodné si dobre premyslieť, či nám bude daný vyhrievací kábel stačiť aj v mínus desiatich stupňoch v napájačke s objemom 5 litrov. Pokiaľ si nie sme istí, je vhodné vziať vyhrievací kábel s vyšším výkonom, alebo viac vyhrievacích káblov. Bude úplne jasné, že v 10 litrovej napájačke pri tuhých mrazoch, malý vyhrievací kábel s nízkym výkonom napájačku pred zamrznutím neuchráni. Vyberajte preto s rozumom, aby ste predišli sklamaniu. 

Ako si vybrať vhodný vyhrievací kábel na potrubie?

Skôr než si kúpite vyhrievací kábel, mali by ste zhodnotiť, aká dĺžka vyhrievacieho kábla bude ideálna a či bude potrebné kábel aj potrubie dodatočne izolovať. Pred výberom zmerajte dĺžku potrubia v úseku, ktorý chcete chrániť pred mrazom. Je dobré mať na pamäti, že v tomto prípade neplatí pravidlo, čím viac, tým lepšie a dlhší vyhrievací kábel nemusí byť vhodný. Dôvodom je jeho umiestnenie, vyhrievací kábel sa umiestňuje zospodu potrubia, aby vyžarované teplo sálalo smerom nahor a dochádzalo tak k čo najmenším únikom tepla. Vyhrievací kábel je možné okolo potrubia tiež obtočiť, pokiaľ je potrubie vo zvislej polohe, ale je nutné dodržiavať isté pravidlá. Každý výrobca v návode pre vyhrievací kábel uvádza, aký je odporúčaný minimálny priemer návinu a vzdialenosť medzi jednotlivými návinmi, aby nedochádzalo k prehriatiu. Káble sa tiež nesmú krížiť a ani skracovať, preto vyberajte takú dĺžku, aby Vám vyhrievací kábel neprečnieval. 

Je vhodné vyhrievací kábel na potrubie dodatočne izolovať? 

Pokiaľ je vyhrievací kábel vystavený poveternostným podmienkam, je vhodné ho dodatočne izolovať takou vrstvou izolácie, aká je odporúčaná v návode. Pri plastových potrubiach môžete vyhrievací kábel prelepiť hliníkovou páskou, ktorá bude lepšie šíriť teplo a celé potrubie ešte dodatočne zaizolovať, aby cez pásku zbytočne neunikalo teplo. 

Vyhrievacie káble sú v mnohých ohľadoch skvelými pomocníkmi v zime. Dbajte preto na výber vhodného vyhrievacieho kábla, držte sa návodu v príbalovom letáku a dodržujte bezpečnostné pokyny. Pokiaľ všetko dodržíte, už Vás nebude trápiť zamrznutá voda v napájačkách alebo roztrhané vodovodné potrubie. 

SÚVISIACE PRODUKTY